Witamy w naszym zespole Panią Ewę Jusis.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Szczeciński, specjalność kliniczna. Obecnie studentka Seksuologii Klinicznej - Opiniowanie, Edukacja, Terapia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje z dziećmi od 6 roku życia, młodzieżą oraz udziela wsparcia osobom dorosłym.

 

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w ośrodkach i szpitalach specjalistycznych (Oddział Ogólnopsychiatryczny, SPS ZOZ Zdroje Szczecin, Oddział Terapii Uzależnień), szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi oraz prowadząc własną praktykę psychologiczną. W trakcie pracy zawodowej zdobywała wiedzę w zakresie m. in., diagnozowania i wydawania specjalistycznych opinii psychologicznych.

 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi zaburzeniami zaburzeniami zachowania, zagrożeniem niedostosowania społecznego, depresją, zaburzeniami lękowymi lub innymi trudnościami natury psychicznej i rozwojowej.

Wspiera szczególnie w przypadkach zachowań ryzykownych, lękowych, trudnościach adaptacyjnych, emocjonalnych i relacyjnych oraz o niskiej samoocenie.

Posiada szkolenie Trenera Umiejętności Społecznych i aktywnie pracuje z grupami dzieci, młodzieży rozwijając ich kompetencje emocjonalno- społeczne.

 

W trakcie pracy koncentruje się na zbudowaniu relacji indywidualnej opartej na zaufaniu i empatii oraz odpowiedzialnej i rzetelnej współpracy terapeutycznej.

 

Obszar pracy:

  • zaburzenia lękowe,

  • trudności adaptacyjne, emocjonalne, relacyjne,

  • zaburzenia afektywne,

  • depresja,

  • - trudności seksuologiczne,

  • zaburzenia odżywiania,

  • zachowania ryzykowne.